Zdjęcia

Zdjęcie z okresu powstania i nie tylko


Stukas bombardujący Stare Miasto, sierpień 1944

Miasto systematycznie było palone przez niemieckie oddziały

Powstaniec wychodzący z kanału

Walki uliczne w okolicach ul.Bielańskiej

Polscy cywile zamordowani na woli przez niemieckich żołnierzy

Warszawa po powstaniu