czwartek, 17 lutego 2011

Godzina W

Sam blog ma być o Powstaniu, a więc na sam początek przyda się także przypomnieć podstawowe fakty na ten temat.


Przyczyny wybuchu i przebieg  powstania:
Powstanie Warszawskie było to zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę, niemieckim wojskom.
Powstanie było zorganizowane przez Armię Krajową, w ramach akcji "Burza". Powstanie trwało 63 dni od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku.
Strategicznym celem powstania była próba odzyskania powojennej suwerenności, przedwojennego kształtu granicy wschodniej, poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych.Wystąpienie w Warszawie miało także zanegować ustalony jeszcze przez aliantów, na konferencji teherańskiej pod koniec 1943, nowy porządek polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA i Wielka Brytania zgadzały się na prowadzoną przez Józefa Stalina politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich. W świetle tych ustaleń powstanie warszawskie miało skomplikować podział na strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w strefie operacyjnej ZSRR.
Dnia 29 lipca do warszawiaków przez radio moskiewskie zaapelował Związek Patriotów Polski nawołując ludność do powstania przeciw Niemcom.

W dniu wybuchu powstania warszawskiego SS-Reichsführer Heinrich Himmler, powołując się na dyspozycję Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności cywilnej Warszawy. Rozkaz ten, według zeznań Ericha von dem Bacha w Norymberdze w 1946, brzmiał następująco:

  • Ujętych powstańców należy zabijać bez względu na to, czy walczą zgodnie z Konwencją Haską, czy też ją naruszają.
  • Niewalcząca część ludności, kobiety i dzieci, ma być również zabijana.
  • Całe miasto ma być zrównane z ziemią, to jest domy, ulice, urządzenia w tym mieście i wszystko, co się w nim znajduje.

Efektem rozkazu była eksterminacja mieszkańców warszawskiej Woli, jak również masowe mordy w innych dzielnicach Warszawy – zwłaszcza na Ochocie, Mokotowie i Śródmieściu – do których dochodziło w szczególności w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz